Tin của khoa

Điểm trúng tuyển các chuyên ngành tuyển sinh đại học năm 2013

09/08/2013 18:10

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển và chỉ tiêu tuyển bổ sung vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2013.

 
HĐTS HVBC&TTShare |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •