Tin của khoa

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2012

21/03/2012 23:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2012Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •