Tin của khoa

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ năm học 2012

06/01/2012 14:14

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ năm học 2012


 

 

 

 Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •