Tin của khoa

Thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2011

31/03/2011 08:12

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học thứ hai năm 2011 như sau

 Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •