Thạc sĩ PR

Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ công chúng

17/11/2010 23:25

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn về Quan hệ công chúng của các cử nhân, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Quan hệ công chúng từ năm 2010 với hình thức đào tạo chính quy tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cùng với sự phát triển năng động của hoạt động và phương tiện truyền thông, Quan hệ công chúng (PR) đã trở thành một lĩnh vực ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của các cử nhân PR đầu tiên của Việt Nam và cử nhân ngành nghề khác muốn thử sức vào lĩnh vực mới mẻ hấp dẫn này, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Quan hệ công chúng từ năm 2010 với hình thức đào tạo chính quy tập trung tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Mục tiêu của khóa học là cung cấp cho học viên những vấn đề lý luận truyền thông cơ bản nói chung và quan hệ công chúng nói riêng; các lý thuyết, trào lưu Quan hệ công chúng đương đại; những kiến thức về hoạch định chiến dịch Quan hệ công chúng; về truyền thông thế giới và Việt Nam, về Quan hệ công chúng chính trị, Quan hệ công chúng nội bộ, vấn đề liên văn hoá và truyền thông đương đại. Những kiến thức nêu trên vừa đảm bảo tính cơ bản và hiện đại, vừa mở rộng và nâng cao so với bậc cử nhân, phù hợp với thực tiễn chính trị - xã hội của Việt Nam trong điều kiện hội nhập, mở cửa với thế giới.

Tham gia chương trình đào tạo, người học sẽ được trang bị kiến thức cơ sở ngành qua những môn học như: Quản lý truyền thông, Nguyên lý PR và Quảng cáo, Báo chí và dư luận xã hội, Truyền thông tiếp thị tích hợp, Kinh doanh trong truyền thông, Truyền thông và phát triển, Chiến lược quảng bá, Tâm lý truyền thông... Bên cạnh đó người học cũng lĩnh hội kiến thức chuyên ngành qua các môn học: PR đương đại, Chiến dịch PR, Truyền thông trong khủng hoảng, Truyền thông liên văn hóa, Nghiên cứu PR thực hành, PR dành cho lãnh đạo quản lý, PR doanh nghiệp, PR chính trị, PR nội bộ…

Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quan hệ công chúng, học viên được trang bị đầy đủ những kiến thức chuyên ngành và kỹ năng nghề nghiệp PR, có khả năng làm việc trong các công ty, doanh nghiệp, các công ty truyền thông quảng cáo và Quan hệ công chúng, các cơ quan nhà nước; tham gia giảng dạy truyền thông nói chung, Quan hệ công chúng nói riêng ở các trường đại học, cao đẳng, các viện, các trung tâm báo chí.Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •