Thạc sĩ PR

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao học chuyên ngành Quan hệ công chúng

16/11/2010 15:08

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo- Học viện Báo chí & Tuyên truyền thông báo danh sách 20 học viên đã trúng tuyển kì thi tuyển sinh cao học năm 2010.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO HỌC 2010

Chuyên ngành: Quan hệ công chúng

 

TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

1

Phan Hoàng Anh

Nữ

03.11.88

2

Đỗ Thị Hải Đăng

Nữ

22.10.88

3

Nguyễn Thị Thu Dung

Nữ

13.10.87

4

Nguyễn Thùy Dương

Nữ

13.04.88

5

Lê Huyền Giang

Nữ

01.10.79

6

Nguyễn Thu Giang

Nữ

27.10.84

7

Nguyễn Thị Hải Hà

Nữ

02.10.88

8

Hà Thúy Hằng

Nữ

16.01.83

9

Nguyễn Vĩnh Hồng

Nữ

10.09.85

10

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Nữ

05.02.85

11

Phan Thị Ngọc Linh

Nữ

07.02.87

12

Nguyễn Thị Anh Ngọc

Nữ

16.05.88

13

Vương Tuyết Nhung

Nữ

22.04.82

14

Nguyễn Thanh Quyên

Nữ

13.02.88

15

Nguyễn Thị Kim Thoa

Nữ

22.05.75

16

Lê Thị Thơm

Nữ

10.02.86

17

Đinh Thị Biên Thùy

Nữ

17.07.78

18

Lưu Trần Toàn

Nam

03.04.88

19

Bùi Hoàng Tùng

Nam

18.11.85

20

Đào Nguyên Tùng

Nam

07.12.80

 Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •