Thông báo của trường, khoa.

Chính phủ ban hành điều lệ trường đại học mới

25/10/2010 11:45

Ngày 22 tháng 9 năm 2010, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định QD58TTG về việc ban hành Điều lệ hoạt động của trường đại học.

Xin mời xem toàn văn quyết định này trong Tệp đính kèm dưới đây.Tệp đính kèm: 36380-QD58TTG_2.PDF

Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •