Tin của khoa

Điểm trúng tuyển ĐH 2010 ngành PR và Quảng cáo cao nhất trường

13/08/2010 09:03

HVBCTT đã công bố điểm trúng tuyển các chuyên ngành tuyển sinh đại học năm 2010. Điểm trúng tuyển cao nhất là 21.5 cho thí sinh thi khối C và 19 cho thí sinh khối D vào ngành Quảng cáo. Điểm chuẩn ngành PR cho thí sinh thi khối C là 21.5 và cho thí sinh khối D là 18.5

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học năm 2010 trong đó có ngành PR và Quảng cáo.

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối C

Khối D1

1

 Xã hội học

521

18.5

17.0

2

Triết  học Mác  Lênin

524

15.5

15.0

3

 Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

15.0

 

4

 Kinh tế chính trị

526

19.5

17.5

5

 Quản lý kinh tế

527

21.5

17.5

6

 Lịch sử Đảng

528

18.5

 

7

 Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước

529

17.5

 

8

 Quản lý văn hóa  tư tưởng

530

16.0

 

9

 Chính trị học

531

16.0

 

10

 Quản lý xã hội

532

16.0

 

11

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

16.0

 

12

 Giáo dục chính trị

534

18.0

 

13

 Văn hóa học

535

17.0

16.0

14

 Xuất bản

601

17.0

16.0

15

 Báo in

602

21.0

17.0

16

 Báo ảnh

603

21.5

17.0

17

 Báo phát thanh

604

20.0

17.5

18

 Báo truyền hình

605

21.5

18.5

19

 Quay phim truyền hình

606

17.5

16.0

20

 Báo mạng điện tử

607

21.5

17.5

21

 Thông tin đối ngoại

608

18.0

17.0

22

 Quan hệ quốc tế

611

18.0

17.0

23

 Quan hệ công chúng

609

21.5

18.5

24

 Quảng cáo

610

21.5

19.0

25

 Biên dịch tiếng Anh

751

 

19.0

 

Ghi chú: Điểm trúng tuyển trên là đối với thí sinh thuộc Khu vực 3, Học sinh phổ thông. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm.
Share |

Hỗ trợ trực tuyến

BÌNH CHỌN

  • Bạn quan tâm đến khóa học nào của chúng tôi?

  • PR cơ bản ngắn hạn

  • PR chuyên sâu ngắn hạn

  • Đại học chuyên ngành PR

  • Đại học PR, quảng cáo, truyền thông chương trình quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện BCTT

  • Cao học PR

  • Đại học chuyên ngành quảng cáo- Marketing

  •